Tillfälliga utställningar

"Ideal och verklighet - nordisk natur" 1 juni 2022 - 3 september 2023

Den här utställningen handlar om hur den nordiska naturen skildrats i konst och konsthantverk från 1600-talet och framåt. Under olika epoker har naturen uppfattats som källa till skönhetsupplevelser, som forskningsobjekt och som identitetsskapande symbol. Utställningen bygger helt på Nationalmuseums samlingar, och har tyngdpunkten i 1700- och 1800-talens konst.

 Den nordiska naturen blev först ett objekt för utländska konstnärer. På 1600-talet lyfte de fram den skrämmande skönheten i ett landskap som ännu inte tämjts av människan. Med 1700-talet kommer inte bara upplysningen och ett rationellt förhållningssätt utan också en insikt att människan själv kan hota naturen.

 Romantikens dramatiskt regisserade landskap präglade bilderna av den nordiska naturen i början av 1800-talet. Senare slog ett mer naturvetenskapligt synsätt igenom. Konstnärerna ville skildra naturen med vetenskapens blick, bland annat inspirerade av Charles Darwins teorier. Den avslutande delen av utställningen visar hur konstnärer och formgivare från slutet av 1900-talet och 2000-talet reflekterat över frågor som rör bland annat ekologi och hållbarhet.

 

"Kontakt med naturen" Om jakt, Bruno Liljefors, Göran Löfwing och natursyn    1 juni 2022 - 16 april 2023

Utställningen är uppbyggd i tre olika delar: Natursyn, jakt och Liljefors och Löfwing.

 Natursyn informerar och väcker reflektion kring begreppet natur och hur vi förhåller oss till det vi upplever att naturen har att erbjuda. Finns det någon natur kvar eller är allt kultur, hur ser tillgången på skyddad natur ut, är naturen viktig?

 I jakten möter du viltvård, hunden, jakträtt, jaktbrott, fångstmetoder, ett axplock från bildarkivet och länets jaktvillor tillsammans med vardagliga och nutida funderingar som sätter fokus på jakten som en del av vår historia och nutid.

 Med konst av Bruno Liljefors och Göran Löfwing får du ta del av både gamla och nya tiders frusna ögonblick av djur i natur. I utställningen möter du också en stor målning, 3,5 x 7 meter, som i formen av ett diorama inte bara visar en ögonblicksbild från naturen utan innehåller också en konstrast mellan två verkligheter där svaret på förhållandet mellan de båda kräver din eftertanke.


Bricka "Pojken och vargarna" Bricka "Pojken och vargarna"
Avlång bricka "Pass nr 13" Avlång bricka "Pass nr 13"

Avlång bricka "Pass nr 13"

550 kr
I lager.
Rund bricka "Revirbockens lega" Rund bricka "Revirbockens lega"