Tillfälliga utställningar

Bäverns resa 5 februari- 1 maj 2022

Jamtli uppmärksammar 100-årsminnet av återinplanteringen av bävern i Jämtland år 1922 och hur Jamtlis förste chef, landsantikvarie Eric Festin, tog initiativ till denna räddningsaktion. Bäverns resa är en vandringsutställning om hur den lilla norska orten Åmli kom att bli räddningen för bävern som art.

Renskötsel i svart och vitt 12 februari-1 maj 2022

Nils Thomassons fotografiska kvarlåtenskap överlämnades till Stiftelsen Jamtli som idag förvaltar de drygt 30 000 negativen rika på berättelser, inte minst berättelser om samiskt liv och leverne i Nils Thomassons samtid. Thomassons omfattande fotografiska kvarlåtenskap kräver av nödvändighet att ett urval görs och den här gången gjordes valet att utgå från renar och renskötsel. Nils Thomasson var renägare och själv delaktig i skötseln av renarna. Till utställningen hör också ett bildspel med ett urval av alla de fotografier Nils Thomasson tagit av barn: barn som leker renleken, barn som renskötare och renvaktare och elever i nomadskolor. Stiftelsen Jamtli i samarbete med Släktföreningen Nils och Lucia Thomasson och Saemien Sijte i Snåsa.

Minifakta om bävrar Minifakta om bävrar

Minifakta om bävrar

185 kr
I lager.
Handtäljd krok, bäver Handtäljd krok, bäver

Handtäljd krok, bäver

235 kr
I lager.
Castor odlar Castor odlar

Castor odlar

95 kr
I lager.
Samefotografen Nils Thomasson Samefotografen Nils Thomasson
Dubbelt kort med kuvert, A5 Dubbelt kort med kuvert, A5
Dubbelt kort med kuvert, A5 Dubbelt kort med kuvert, A5
Dubbelt kort med kuvert, A5 Dubbelt kort med kuvert, A5
Dubbelt kort med kuvert, A5 Dubbelt kort med kuvert, A5
Kopia Dubbelt kort med kuvert, A5 Kopia Dubbelt kort med kuvert, A5
Dubbelt kort med kuvert, A5 Dubbelt kort med kuvert, A5