100 år och hundra konstnärer

  • 125 kr
I lager.
Dela
Artikelnummer: 28810

"100 år och hundra konstnärer" En bok som ger en initierad överblick över Jämtlands konstliv, beskriver viktiga konsthändelser och berättar om Jämtlands läns konstförenings betydelse under det sekel som gått. Hundra av regionens konstnärer har valts ut för att skildra konstutvecklingen i länet från modernisternas kamp i början av 1910-talet, traditionalisternas motstånd, krigets olika ideologier, efterkrigstidens förändringsiver, 1970-talets sociala engagemang, postmodernismen under senare delen av seklet till vår internetbaserade konst. Författare Torbjörn Aronsson, Sten Gauffin och Christina Wistman, utgiven 2012 av JLK och Jamtli Förlag, 280 sidor. Ord pris 430:-